O Firmie

Misją naszej firmy jest utrzymanie wysokiej wartości obiektów powierzonych jej w zarządzanie i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa właścicieli oraz najemców nieruchomości.

Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. powstało w 1996 r. Właścicielami od 2001 r. jest w 100% grupa menedżerów spółki.

PZN posiada Certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami. W 2016 roku pozytywnie przeszliśmy audyt według nowej normy ISO 9001:2015.

Zatrudniamy ponad dwustu specjalistów wszystkich branż niezbędnych przy technicznej eksploatacji budynków posiadających odpowiednie uprawnienia zawodowe a także licencjonowanych zarządców nieruchomości działających na terenie całego kraju.

Rocznie wykonujemy na terenie całego kraju ok. 70 tys. opracowań w segmencie nieruchomości mieszkaniowych jak i nieruchomości komercyjnych.

Zatrudniamy licencjonowanych zarządców nieruchomości działających na terenie całego kraju.
Bezpieczeństwu naszych klientów służy również posiadana przez firmę polisa ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę 6.000.000 zł.

Poza centralą w Warszawie posiadamy biura w kilku innych dużych miastach a także sieć Terenowych Ekip Technicznych, która pokrywa terytorium całej Polski.

Stale rozwijamy swój system zarządzania, wprowadzając stosownie do potrzeb nowe rozwiązania. Nasze działania są nagradzane w konkursach branży nieruchomości.