Podstawowe dane

Pełna nazwa: Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o.
Rok założenia: 1996
Siedziba: ul. Niekłańska 35, 03-924 Warszawa
Kapitał zakładowy: 2.556.000,00 PLN
Zarząd:
Prezes Andrzej Zalega
KRS 0000060579 prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 527-11-50-211
REGON 011937310