Dążąc do osiągania najwyższych standardów prowadzenia działalności gospodarczej, stale wymagamy od siebie wdrażania najlepszych rozwiązań, które spełniają również oczekiwania naszych klientów, pracowników i właścicieli. Dlatego budujemy kulturę współodpowiedzialności za praktyki biznesowe w zakresie praw człowieka,  etyki w biznesie, dbałości o środowisko naturalne oraz środowisko pracy, na wszystkich etapach naszej działalności w oparciu o zasady wdrożonego w PZN Sp. z o.o. Kodeksu Postępowania. 

Obowiązujące w Spółce zasady zostały włączone również w procesy zakupowe, dlatego także od naszych Dostawców oczekujemy, że będą rozumieć i podzielać nasze podejście do odpowiedzialnego biznesu,  a tym samym podpiszą deklarację spełnienia standardów w tym obszarze.

Przyzwoitość, uczciwość i lojalność są podstawą wszelkich działań podejmowanych przez Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami  Sp. z o.o.. Wyznajemy zasadę bezwzględnej legalności w odniesieniu do wszelkich działań, środków i umów. Dlatego dajemy możliwość zgłaszania działań niepożądanych  poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, bądź formularza tradycyjnego i przekazanie na adres naduzycia@pzn.com.pl