Wycena nieruchomości

Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. realizuje na rzecz Banków, Klientów korporacyjnych i Klientów indywidualnych na terenie całej Polski  wyceny nieruchomości oraz kontrole realizacji inwestycji.

Usługi te realizujemy w następującym zakresie:

  • wyceny nieruchomości lokalowych (mieszkania, lokale użytkowe)
  • wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych (budynki mieszkalne, komercyjne itp.)
  • wyceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych (działki pod zabudowę mieszkaniową, komercyjną)
  • nieruchomości rolne
  • kontroli zaawansowania inwestycji na terenie budowy, kontrolę zakończonych inwestycji i opracowywanie raportów w tym zakresie
  • sporządzania raportów dotyczących oceny realizacji inwestycji deweloperskich, które są niezbędne do otwarcia rachunków powierniczych
  • przeprowadzania inspekcji i fotoinspekcji nieruchomości będących w trakcie realizacji

wykonujemy również inne opracowania, które są częścią bankowych procedur kredytowych.

Wyceny nieruchomości i kontrole zaawansowania inwestycji realizuje zespól rzeczoznawców i inżynierów posiadających wysokie kwalifikacje, stosowne uprawnienia i bogate doświadczenie praktyczne.

Nasi specjaliści pracują na terenie całego kraju.

Dzięki optymalizacji przepływu informacji i zintegrowanym procedurom minimalizujemy czas realizacji zleceń. Termin realizacji wycen nieruchomości standardowych wynosi od 2 do 5 dni roboczych.

Szybka wycena – wypełnij formularz:

Zaznacz rodzaj nieruchomości:

lokal mieszkalnydom jednorodzinnydziałka pod zabudowę mieszkaniowądziałka pod zabudowę komerycjnąnieruchomość rolnanieruchomość komercyjna

Powierzchnie nieruchomości:

Lokalizacja nieruchomości:

Krótki opis nieruchomości:

Adres e-mail:

Telefon kontaktowy: