ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI
ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

Wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komercyjnych oraz mieszkań i domów jednorodzinnych w całej Polsce. Posiadamy zespół ekspertów wpisanych do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków. Tylko eksperci tam zarejestrowani mają prawo wykonywać świadectwa, które również muszą być wprowadzone do Centralnego Rejestru i posiadać unikatowy numer nadany przez Rejestr.

Sprzedajesz lub wynajmujesz swoją nieruchomość?
Od 28.04.2023 r. potrzebujesz obligatoryjnie świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu lub budynku. Jego brak skutkuje karą finansową.

Kończysz budowę i składasz dokumenty do urzędu?
Świadectwo charakterystyki energetycznej obowiązkowo musi być dołączone do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Potrzebujesz Świadectwa?Skontaktuj się z nami

Dziękujemy!
Twoja wiadomość została wysłana.
Coś poszło nie tak. Sprawdź wszystkie pola formularza i spróbuj ponownie.

Masz pytania lub wątpliwości Napisz: swiadectwa@pzn.com.pl
Skontaktujemy się z Tobą w pierwszym możliwym terminie.

Świadectwo charakterystyki energetycznej:

 • inaczej certyfikat, paszport energetyczny – jest dokumentem określającym energochłonność budynku lub lokalu. Jest ona wyrażona przy pomocy wskaźnika EP, który szacuje ilość energii pierwotnej potrzebnej do zaspokojenia potrzeb wynikających z użytkowania budynku, lokalu,
 • pozwala na przygotowanie prognozy rocznego zapotrzebowania na energię, a następnie określenie kosztów utrzymania,
 • jest narzędziem stymulowania oszczędności energii,
 • umożliwia określenie jakości użytkowej i wartości rynkowej nieruchomości,
 • jest sporządzane na podstawie dokumentacji architektoniczno-budowlanej danego budynku lub lokalu,

DATA WAŻNOŚCI ŚWIDECTWA ENERGETYCZNEGO 

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia.
Świadectwa przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy (28 kwietnia 2023 r.) zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone.

Świadectwo straci ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).
W takim wypadku należy wykonać nowy certyfikat po zakończeniu rozbudowy lub remontu/modernizacji.

PZN SPORZĄDZA ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza specjalista wpisany do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków.

Nasi specjaliści z PZN widnieją w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków co gwarantuje, że jesteśmy zdolni do wykonywania świadectw na terenie całej Polski.

DORADZAMY

Ponadto zapewniamy fachowe doradztwo w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynku lub lokalu. Dzięki temu po uzyskaniu świadectwa energetycznego domu lub mieszkania będziecie Państwo wiedzieć, jakie działania należy podjąć, aby obniżyć koszty eksploatacji budynku i poprawić jego wydajność energetyczną.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważnym dokumentem, dlatego musi być wiarygodne i rzetelne. Należy wybierać zaufane firmy i jej specjalistów, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. 

Dlaczego pzn

Jesteśmy ogólnopolską firmą działającą od 1996 r.
Nasz zespół ekspertów posiada wszelkie uprawnienia do wydawania świadectw energetycznych budynków w każdym miejscu w Polsce.

Tylko zarejestrowane osoby w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków mogą wystawiać Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynków.

Kto i dlaczego musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej? 

Zgodnie z przepisami obowiązek posiadania świadectwa energetycznego spoczywa na właścicielu nieruchomości.

Ponadto od 28.04.2023 r. zmieniony zostaje ust.1 art. 3 ustawy, który zobowiązuje właściciela lub zarządcę budynku lub części budynku, osobę, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,  do przedstawienia notariuszowi świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku przy sporządzaniu:

 •  aktu notarialnego przy sprzedaży nieruchomości
 •  umowy najmu

Certyfikat charakterystyki energetycznej budynku musi zostać dołączony do zawiadomienia o ukończeniu budowy!


Co potrzebujemy do wykonania świadectwa energetycznego Twojej nieruchomości?

Jeżeli posiadasz dokumentację techniczną nieruchomości warto przekazać ją naszemu inżynierowi. To znacznie przyspieszy proces przygotowywania świadectwa oraz obniży koszty wykonania. Jak wiemy z doświadczenia ( a nieruchomościami zajmujemy się od 1996 r.) wiele istniejących budynków nie posiada dokumentacji technicznej lub posiada ale tylko cząstkową. Często nie była ona aktualizowana od lat. 

Nie masz dokumentacji budynku. Nie szkodzi! My sobie z brakiem dokumentacji poradzimy! Wykonany własne pomiary i inwentaryzację budynku/lokalu. Chociaż, warto podkreślić, wiązać się to będzie ze znacznie większym nakładem pracy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000497

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. w sprawie zmiany ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i ustawy – Prawo budowlane https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002206

Nowelizacja Ustawy wchodzi w życie w dniu 28 kwietnia 2023r.

Zasady sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

5 200

obsługiwanych obiektów

12 000

zleceń serwisowych miesięcznie

1,5 mln

m2 powierzchni, o którą się troszczymy

1 000

specjalistów różnych branż

24 000

urządzeń HVAC
pod naszą opieką
 • Działamy na rynku
  od 1996 r.
 • 100%
  polska firma
 • Kapitał zakładowy
  2 556 000 PLN
 • Działamy według
  ISO 9001
 • Polisa ubezpieczeniowa
  10 000 000 PLN
 • Centrala w Warszawie
  i biura regionalne.