sekretariat@pzn.com.pl
+48 22 220 99 90

Odpowiedzialny
biznes

społeczna odpowiedzialność biznesu

Działalność społeczna jest wpisana w tradycję naszej firmy od samego początku jej istnienia. Wysoko cenimy wartości takie jak empatia, solidarność czy równość szans - są one dla nas tak samo istotne, jak wiarygodność biznesowa oraz postępowanie według kodeksu etycznego.

Chętnie angażujemy się w nieodpłatne inicjatywy, wspierając wydarzenia organizowane przez organizacje pożytku publicznego, przedsiębiorstwa społeczne oraz placówki oświatowe. W ostatnich latach wspieramy finansowo klubokawiarnię “Życie jest fajne”, sponsorujemy Wieczór Marzeń w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym dla podopiecznych Fundacji Dziecięca Fantazja oraz fundujemy nagrody wszystkim uczestnikom Festiwalu Tanecznego dla Przedszkolaków “Tańczyć każdy może”, który jest organizowany corocznie w podwarszawskiej Górze Kalwarii.

Włączamy się w inicjatywy pomocowe, które zgłaszają nam nasi Pracownicy. Wspieramy przy tym nie tylko finansowo wspomniane akcje, ale również promujemy wśród naszego zespołu postawę prospołeczną. Co roku tradycyjnie organizujemy wśród naszego ogólnopolskiego zespołu bożonarodzeniową zbiórkę charytatywną. Cel wybierany jest przez zespół w drodze głosowania, np. wsparcie organizacji non-profit oraz pomoc osobom z niepełnosprawnościami w drodze do zdrowia i poprawie jakości ich życia.

Postawa prozdrowotna jest dla nas bardzo ważna, dlatego promujemy wśród naszych pracowników zdrowy tryb życia poprzez zachęcanie do uprawiania sportu i szkolenia promujące badania profilaktyczne oraz zdrową dietę każdego dnia. A wszystko to w imię budowania społeczności aktywnych i zdrowych ludzi.

Świadczenie usług na wysokim poziomie wymaga wiedzy i profesjonalizmu. W technikach i szkołach branżowych tysiące młodych ludzi kształcą się do przyszłej pracy technicznej. Niestety istnieje duży problem z przełożeniem wiedzy teoretycznej na praktyczną. Zajęcia z zakresu nauki zawodu odbywają się w zamkniętych pracowniach, z dala od realnego świata. Dlatego nasza firma współpracuje ze szkołami technicznymi, organizując praktyki pod okiem doświadczonych specjalistów PZN, a najzdolniejszym absolwentom oferuje stałą współpracę.

Odpowiedzialny PZN

Dążąc do osiągania najwyższych standardów prowadzenia działalności gospodarczej, stale wymagamy od siebie wdrażania najlepszych rozwiązań, które spełniają również oczekiwania naszych klientów, pracowników i właścicieli.
Budujemy kulturę współodpowiedzialności za praktyki biznesowe w zakresie:
praw człowieka
etyki w biznesie
dbałości o środowisko naturalne
dbałości o środowisko pracy
wdrożenia przez nas Kodeksu Postępowania

Obowiązujące w Spółce zasady zostały włączone również w procesy zakupowe, dlatego także od naszych Dostawców oczekujemy, że będą rozumieć i podzielać nasze podejście do odpowiedzialnego biznesu, a tym samym podpiszą deklarację spełnienia standardów w tym obszarze.

Przyzwoitość, uczciwość i lojalność to podstawa wszelkich działań podejmowanych przez PZN Sp. z o.o.

Wyznajemy zasadę bezwzględnej legalności w odniesieniu do wszelkich działań, środków i umów. Dlatego dajemy możliwość zgłaszania działań niepożądanych poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, bądź formularza tradycyjnego i przekazanie na adres naduzycia@pzn.com.pl

KODEKS ETYCZNY

 • Przyzwoitość uczciwość i lojalność – są podstawą wszelkich działań podejmowanych przez Spółkę PZN.
 • Transparentność i legalność działań – to zasada, którą kierujemy się w codziennej realizacji naszych zadań.
 • Szacunek dla drugiego człowieka – rozumiany jako tolerancja i równość szans ale także poszanowanie praw pracowniczych.
 • Ludzie naszym największym atutem – dlatego wspieramy ich rozwój i budujemy otwartą atmosferę pracy
 • Unikanie konfliktów interesów – ustaliliśmy konkretne wytyczne, co jest dozwolone i na jakich zasadach.
 • Dbanie o reputację, wizerunek i majątek firmy – poprzez budowanie partnerskich relacji z naszymi Pracownikami, Klientami i Dostawcami.
 • Wysoka jakość i wydajność produktów oraz usług – jest dla nas priorytetem, ponieważ niesie za sobą zadowolenie naszych Klientów i realizację celów biznesowych.
 • Zachowanie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych – poprzez przestrzeganie Zasad bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.
 • Ochrona środowiska naturalnego – to zobowiązanie dla każdego Pracownika do przestrzegania przepisów, unikania szkodliwych skutków podczas realizacji usług i oszczędnego obchodzenia się z zasobami środowiska.
 • NIE dla korupcji, przekupstwa i łapówkarstwa – przestrzeganie jasnych zasad opracowanych w procedurze przeciwdziałania nadużyciom i korupcji.

5 200

obsługiwanych obiektów

12 000

zleceń serwisowych miesięcznie

1,5 mln

m2 powierzchni, o którą się troszczymy

1 000

specjalistów różnych branż

24 000

urządzeń HVAC
pod naszą opieką
 • Działamy na rynku
  od 1996 r.
 • 100%
  polska firma
 • Kapitał zakładowy
  2 556 000 PLN
 • Działamy według
  ISO 9001
 • Polisa ubezpieczeniowa
  10 000 000 PLN
 • Centrala w Warszawie
  i biura regionalne.