Organizacje
I STOWARZYSZENIA

Aktywnie wspieramy rozwój branży nieruchomości w Polsce. Angażujemy się w budowanie polskich standardów dla świadczonych usług w ramach przynależności do stowarzyszeń branżowych:

PRFM – POLSKA RADA FACILITY MANAGEMENT
Polska Rada Facility Management zrzesza kluczowe podmioty na polskim rynku usług  FM. Organizacja powstała z oddolnej inicjatywy firm z branży. Jesteśmy Partnerem Wspierającym PRFM'u. Nasz prezes zarządu Andrzej Zalega, który jest współzałożycielem tego stowarzyszenia, piastuje stanowisko wiceprezesa zarządu PRFM nieprzerwanie od powstania stowarzyszenia w styczniu 2017 r.

Głównymi celami PRFM są: konsolidacja i budowanie wizerunku branży, opracowywanie i wdrażanie standardów oraz edukacja w obszarze profesjonalnego świadczenia usług Facility Management w Polsce. 

Nasi eksperci pracują na rzecz grup roboczych w ramach PRFM, m.in.:

 • Grupa ds. Workplace 
 • Grupa ds. Technicznego Utrzymania Obiektów
 • Grupa ds. HR
 • Grupa ds. Edukacji
 • Grupa ds. Strategicznego FMu.


POLSKA RADA CENTRÓW HANDLOWYCH
Jesteśmy stowarzyszeni w PRCH - największej w kraju organizacji, która skupia ponad 420 firm związanych z branżą centrów handlowych. W ramach naszego członkostwa w Polskiej Radzie Centrów Handlowych organizujemy cykliczne szkolenia – Expert Development Programme oraz organizujemy spotkania klubowe dla członków, na których dzielimy się wiedzą oraz doświadczeniem z obszaru Facility Management oraz dyskutujemy na temat bieżących problemów uczestników w tym zakresie.


PPCC – POLSKO-PORTUGALSKA IZBA GOSPODARCZA
Jesteśmy jednym z ponad 200 partnerów stowarzyszonych w ramach Polish-Portuguese Chamber of Commerce. Celem organizacji jest m.in. nawiązywanie przez polskich przedsiębiorców międzynarodowych relacji biznesowych na rynkach portugalskojęzycznych. PPCC wspiera inicjatywy gospodarcze zrzeszonych firm oraz świadczy praktyczną pomoc w prowadzeniu współpracy.


INICJATYWA FIRM RODZINNYCH
Jako firma rodzinna angażujemy się w działania stowarzyszenie Incjatywa Firm Rodzinnych. Stowarzyszenie powołane zostało w 2008r. przez osoby reprezentujące środowisko biznesu oraz kręgi akademickie i eksperckie. IFR jest obecnie największą organizacją reprezentującą środowisko firm rodzinnych w Polsce.

Trzy cele strategiczne stowarzyszenia:

 • Promowanie firm rodzinnych jako modelu biznesu – budowanie społecznego poczucia, że firma rodzinna jest wartością samą w sobie.
 • Integracja firm rodzinnych – budowanie wspólnoty, która ma potrzebę działania na rzecz wspólnego dobra.
 • Kształtowanie warunków do sprawnego funkcjonowania firm rodzinnych – tworzenie systemu wsparcia poprzez inicjatywy ustawodawcze związane z działalnością przedsiębiorstw rodzinnych.


5 200

obsługiwanych obiektów

12 000

zleceń serwisowych miesięcznie

1,5 mln

m2 powierzchni, o którą się troszczymy

1 000

specjalistów różnych branż

24 000

urządzeń HVAC
pod naszą opieką
 • Działamy na rynku
  od 1996 r.
 • 100%
  polska firma
 • Kapitał zakładowy
  2 556 000 PLN
 • Działamy według
  ISO 9001
 • Polisa ubezpieczeniowa
  10 000 000 PLN
 • Centrala w Warszawie
  i biura regionalne.